• Russian
  • Latviešu

Informācija par kapitālsabiedrību

  1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

    1.  2019.
        • 2020.

3. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

4. Kapitālsabiedrības ziedošanas stratēģija un kārtība

5. Informācija par īpašuma struktūru

6. Informācija par organizatorisko struktūru

7. Statūti

8. Atalgojuma Politika