• Russian
  • Latviešu

Biznesa Parka teritorijas uzņēmumu nodrošināšana ar elektroenerģiju

Biznesa Parka teritorijas robežās veicam 10 kV un 0.4 kV elektrisko tīklu celtniecību, nodarbojamies ar elektroenerģijas pārdošanu un sadali, apkalpojam Biznesa Parka teritorijā esošās energoiekārtas un elektriskos tīklus.

Elektroenerģijas sadali Latvijas Republikas teritorijā veic 11 sadales sistēmas operatori no kuriem PSIA „SPK ” nodrošina elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi Biznesa Parka teritorijas robežās, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Licenci Nr. E13014/1 “Energoapgādē – elektroenerģijas sadalei”.

Apstiprināti diferencēti elektroenerģijas sadales tarifi.

Saskaņā ar MK 21.01.2014 noteikumiem Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” PSIA „SPK” ir reģistrēta elektroenerģijas tirgotāju reģistrā Latvijas republikas teritorijā ar Nr.ET0031, kā elektroenerģijas tirdzniecības komersants. PSIA „SPK” kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 6000 megavatstundu gadā.

Uz 2015.gada 1.martu Lietotāju skaits, kas saņem elektroenerģiju no PSIA „SPK” ir 23 ražošanas uzņēmumi.

No 2012.gada 1.novembra PSIA „SPK” iepērk elektroenerģiju izvēloties, kādu Aktīvu elektroenerģijas tirgotāju (Ziemeļvalstu enerģijas birža – Nord Pool Spot dalībniekiem).

PSIA „SPK” konkursa kārtībā iepērk elektroenerģiju, slēdzot līgumu ar tirgotāju, kas piedāvā izdevīgāko piedāvājumu. No 2019.gada 1.augusta mūsu uzņēmums iepērk elektroenerģiju no A/S “Latvenergo”.

Informatīvais materiāls par elektroenerģijas izcelsmi

Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam/slodzes izmaiņām