• Latviešu

2020. gads

16.12.2020

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

             Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” (turpmāk – PSIA) valdes loceklis Nikolajs Jefimovs 2020.gada 29.decembrī, plkst.11:00, sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
 2. PSIA vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam apstiprināšana.
 3. Revidenta ievēlēšana un revidenta atlīdzības noteikšana.
 4. Par PSIA 2021.gada rīcības plāna apstiprināšanu.
 5. Par PSIA 2021.gada budžeta plāna apstiprināšanu.
 6. Par PSIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošanu.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM


03.11.2020

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Ignatjevs 2020.gada 6.novembrī, plkst.10:00 sasauc kārtējo dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kartību:

 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
 2. Valdes locekļa atsaukšana.
 3. Valdes locekļa ievēlēšana.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM


27.08.2020

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

             Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Ignatjevs 2020.gada 14.septembrī, plkst.10:00 sasauc kārtējo dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kartību:

 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
 2. Par zemesgabala Apšu ielas rajonā, Daugavpilī (kadastra Nr.05000211015) nodošanu Daugavpils pilsētas domes bilancē.
 3. Par pamatkapitāla samazināšanu un statūtu grozījumu apstiprināšanu.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM


25.05.2020

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Ignatjevs 2020.gada 10.jūnijā, plkst.10:00 sasauc kārtējo dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
 2. Par atļauju slēgt līgumu ar SIA „Senergo” par elektroenerģijas piegādi ar līguma summu EUR 271 380,29 bez pievienotās vērtības nodokļa.
 3. Par zemesgabala Višķu ielā 21S k-5, Daugavpilī (kadastra Nr.100000071572) pirkšanu.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM


23.03.2020

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Ignatjevs 2020.gada 7.aprīlī, plkst.10:00 sasauc kārtējo dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana un citi jautājumi.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM


13.02.2020

PRECIZĒTS paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces pārcelšanu

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Ignatjevs pārceļ 2020.gada 18.februāra dalībnieku sapulci uz 2020.gada 19.februāri, plkst.09:00.


05.02.2020

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Ignatjevs 2020.gada 18.februārī, plkst.10:00 sasauc kārtējo dalībnieku sapulci, ar sekojošu darba kārtību:

    1.Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

    2.Par 2020.gada budžeta plāna apstiprināšanu.

    3.Par 2020.gada rīcības plāna apstiprināšanu.

   4.Par PSIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM