• Russian
  • Latviešu
https://sadzive.labiekartosana.lv/wp-content/uploads/2015/07/1_1200_240.jpg https://sadzive.labiekartosana.lv/wp-content/uploads/2015/07/1_1200_240.jpg
https://sadzive.labiekartosana.lv/wp-content/uploads/2015/07/2_1200_240.jpg https://sadzive.labiekartosana.lv/wp-content/uploads/2015/07/2_1200_240.jpg
https://sadzive.labiekartosana.lv/wp-content/uploads/2015/07/3_1200_240.jpg https://sadzive.labiekartosana.lv/wp-content/uploads/2015/07/3_1200_240.jpg

Daugavpils Sadzīves pakalpojumu kombināts

 

KĀ MŪS ATRAST

Mūsu ofisa adrese: Daugavpils, Višķu 21k

Atrašanās vieta:

Atrašanās vieta

(Uzklikšķiniet, lai palielinātu!)

Saskaņā ar pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1960.gada 11.februāra lēmumu Nr.20 uz pilsētas „Promkombināta” ceha bāzes tika izveidots pastāvīgais „Sadzīves pakalpojumu kombināts”.

Saskaņā ar Latvijas PSR Ministrijas Padomes 1989.gada 1.septembra lēmumu Nr.194 „Par sadzīves pakalpojumu vadīšanas reorganizāciju Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā” Sadzīves pakalpojumu kombināts nodots pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomitejas pakļautībā.

Un saskaņā ar augstāk izklāstīto no 1990.gada 1.janvāra kombināts tiek dēvēts par Daugavpils pilsētas „Sadzīves pakalpojumu kombināts”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Daugavpils pilsētas Tautas Deputātu Padomes Valdes 1991.gada 07.februāra lēmumu Nr.586 Daugavpils pilsētas „Sadzīves pakalpojumu kombināts” reorganizēts, par Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Sadzīves pakalpojumu kombināts”.

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas Domes 2000.gada 15.jūnija lēmumu Nr.14 37 §, Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmums „Daugavpils pilsētas sadzīves pakalpojumu kombināts” pārveidots uz Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”Sadzīves pakalpojumu kombināts”.

No 26.10.2004. pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” ir Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” tiesību un saistību pārņēmēja atbilstoši 14.10.2004. Daugavpils pilsētas domes sēdes protokola izrakstam Nr.19, 5§ “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” ierakstīšanu Komercreģistrā”.


Jaunumi un sludinājumi


21.12.2021

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021.gada 16.decembra vēstuli Nr.1.2.-8/1989 “Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu” (saņemts 16.12.2021. reģ. Nr.1-24/318), kā arī ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta ceturto, piekto un sesto daļu, Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore, PSIA”SPK” kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabīne Šņepste 2021.gada 23.decembrī, plkst.13:00, sasauc Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” ārkārtas dalībnieku sapulci ar sekojošu darba kārtību:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Esošā valdes locekļa atsaukšana.
  3. Jauna valdes locekļa ievēlēšana.

16.12.2021

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021.gada 13.decembra vēstuli Nr.1.2.-8/1968 “Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu” (saņemts 14.12.2021. reģ. Nr.1-24/311), kā arī ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta trešo daļu, pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis Nikolajs Jefimovs 2021.gada 28.decembrī, plkst.16:00, sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci ar sekojošu darba kārtību:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Esošā valdes locekļa atsaukšana.
  3. Jauna valdes locekļa ievēlēšana.

15.11.2021

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta  28.09.2021. noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām, sabiedriskās pirtis Stacijas ielā 63, Tautas ielā 60, Sēlijas ielā 18, Daugavpilī, atsāk darbu no 19.11.2021.

Pirts pakalpojumi tiks sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta un tikai vakcinētām, pārslimojušām personām. Bērni, kas ir jaunāki par 12 gadiem, tiek apkalpoti bez sertifikātiem.