• Russian
  • Latviešu

Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” administrācija

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Izglītība

Darba pieredze

1.

Nikolajs Jefimovs

Valdes loceklis

Augstākā

Doktora zinātniskais grāds tiesību zinātnē (Daugavpils Universitāte).

SIA “ Daugavpils lidosta” – valdes loceklis.

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa – jurists.

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte – tiesību katedras docents.

Pilnvaru termiņš līdz brīdim, kad nominācijas procesa kārtībā valdes locekļa amatā netiks ievēlēts minētais vai cits kandidāts (06.11.2020. dalībnieku sapulces protokols Nr.1-4/5).