• Russian
  • Latviešu

Normatīvie dokumenti

Likumi

Latvijas Republikas MK noteikumi

Lēmumi un noteikumi

Līgumi

Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” reglamentējošie dokumenti

Visa nepieciešamā informācija, lai praktiski lietotu trauksmes celšanas sistēmu, ir pieejama tīmekļvietnē www.trauksmesceleji.lv 

1)        atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;

2)        nosūtot atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;

3)        ievietojot to ziņošanas pastkastē;

4)        nosūtot Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” elektroniski vai pa pastu ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;

5)        atbildīgai personai mutvārdos;

Kontaktinformācija:

Atbildīgā persona:

Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis,

654 24769, e-pasts: spkpsia@gmail.com

 

Atbildīgās personas aizvietotājs:

Ludmila Sokolovska, Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” saimniecības vadītāja,

654 24769, e-pasts: spkpsia@gmail.com