• Russian
  • Latviešu

2012.g. Noma-izsole

12.11.2012 Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sadzīves pakalpojumu kombināts” Daugavpilī, Višķu ielā 21 K, LV-5410, tālr./fakss 654-24769, paziņo par kustamās mantas (transportlīdzekļa) pārdošanu izsoli


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” rīko ēkas Smilšū ielā 96 a, Daugavpilī nomas  izsoli


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” rīko atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli, kas atrodas Vidus ielā 4 g, Daugavpilī


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” rīko ēkas Stacijas ielā 63, Daugavpilī nomas  izsoli


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” rīko ēkas Smilšū ielā 96 a, Daugavpilī nomas  izsoli


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” atsavina nekustamo īpašumu, kas atrodas Vidus ielā 4 g, Daugavpilī


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” laika posmā no 25.04.2012.gada rīko ēkas Stacijas iela 63, Daugavpilī nomas  izsoli.


14.05.2012. PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU

  • Iznomātājs: Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” Reģ.Nr.41503002428 Višķu ielā 21 k, Daugavpilī, LV-5410
  • Izsoles pamats: 2012.gada 24.aprīļa rīkojums Nr.1-6/15 „Par nomas objektu nodošanu iznomāšanai”.
  • Izsoles objekts: Stacijas ielā 63, Daugavpilī (telpu grupas Nr.002, 001, 901).
  • Izsoles pārtraukšanas pamats: Izsoles komisijas 2012.gada 14.maija ārkārtas sēdes protokols.

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” laika posmā no 25.04.2012.gada rīko ēkas Stacijas iela 63, Daugavpilī nomas  izsoli.


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” 2012.gada 23.janvarī rīko ēkas Višķu 21 K, Daugavpilī nomas  izsoli.