• Russian
  • Latviešu

2011.g. Noma-izsole

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” 2011.gada 7.decembrī rīko ēkas Vidus ielā 4 g, Daugavpilī nomas  izsoli.


Neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 63.4 m2 (telpu grupa Nr.001) Imantas ielā 3, Daugavpilī

  • Pieteikums
  • Informācija par nomas objektu
  • Ēkas shēma Imantas ielā 3, Daugavpilī
  • Informācija par izsoles rezultātiem: Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” nomas tiesību komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamo telpu 31 m2 platībā (telpu grupa Nr.001) ēkas Imantas ielā 3, Daugavpilī, pirmajā stāvā rakstiskā izsolē ieguva SIA „OMPSports”. Nomas līgums jānoslēdz ar Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reģ.Nr.41503002428, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī, tālr.654-24769.

Neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 205.6 m2 (telpu grupa Nr.001) Višķu ielā 21 I, Daugavpilī

  • Pieteikums
  • Informācija par nomas objektu
  • Ēkas shēma Višķu ielā 21, Daugavpilī
  • Informācija par izsoles rezultātiem: Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” nomas tiesību komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamo telpu 205.6 m2 platībā (telpu grupa Nr.001) ēkas Višķu ielā 21 I, Daugavpilī, pirmajā stāvā rakstiskā izsolē ieguva SIA „Saujiņa”. Nomas līgums jānoslēdz ar Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reģ.Nr.41503002428, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī, tālr.654-24769.