• Russian
 • Latviešu

2012.g. Konkursi un izsoles

04.12.2012 Pasvaldibas SIA „Sadzives pakalpojumu kombinats” laika posma no 2012.gada 4.decembra lidz 2012.gada 10.decembrim (ieskaitot) izsludina iepirkumu „Elektroprecu piegade”.

 • Sludinajums par iepirkumu
 • Informācija par iepirkuma rezultātiemPašvaldības SIA ”Sadzīves pakalpojumu kombināts” paziņo, ka „Elektropreču piegāde” iepirkumā uzvarēja SIA „TSF D”. Līgumu par „Elektropreču piegāde” jānoslēdz ar pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reģ.Nr.41503002428, Višķu iela 21 K, Daugavpilī, LV-5410.

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” rīko atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli, kas atrodas Vidus ielā 4 g, Daugavpilī


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” laika posmā no 2012.gada 25.jūlija līdz 2012.gada 1.augustam (ieskaitot) izsludina iepirkumu „Autotorņa iegāde”.

 • Sludinājums par iepirkumu
 • Informācija par iepirkuma rezultātiem:  Pašvaldības SIA ”Sadzīves pakalpojumu kombināts” paziņo, ka iepirkums- „Autotorņa iegāde” ir izbeigts, sakarā ar to, ka nebija iesniegts neviens piedāvājums.

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” laika posmā no 2012.gada 3.jūlija līdz 2012.gada 9.jūlijam (ieskaitot) veic iepirkumu pakalpojumam:

 • Būvdarbu uzraudzība remontdarbiem griestu, sienu, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana pirtī Tautas ielā 60, Daugavpilī
 • Informācija par iepirkuma rezultātiem: Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” paziņo, ka „Būvdarbu uzraudzība remontdarbiem griestu, sienu, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana pirtī Tautas ielā 60, Daugavpilī”  iepirkumā uzvarēja Leons Šostaks.
  Līgumu par „Būvdarbu uzraudzība remontdarbiem griestu, sienu, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana pirtī Tautas ielā 60, Daugavpilī”  jānoslēdz ar Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reg.Nr.41503002428, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī, tālr.654-24769.
 • Krāsas, špakteļa un citu materiālu piegāde pelējuma likvidēšanai un sienu, griestu aizsardzībai pirtī Tautas ielā 60, Daugavpilī
 • Informācija par iepirkuma rezultātiem: Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” paziņo, ka  „Krāsas, špakteļa un citu materiālu piegāde pelējuma likvidēšanai un sienu, griestu aizsardzībai pirtī Tautas ielā 60, Daugavpilī” iepirkumā uzvarēja SIA „Tirdzniecības nams ”Kurši””. Materiālu „Krāsas, špakteļa un citu materiālu piegāde pelējuma likvidēšanai un sienu, griestu aizsardzībai pirtī Tautas ielā 60, Daugavpilī” iegādes nosacījumus saskaņot ar Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reg.Nr.41503002428, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī, tālr.654-24769.

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” laika posmā no 2012.gada 20.jūnija līdz 2012.gada 2.jūlijam (ieskaitot) veic iepirkumu pakalpojumam:


Sludinājums par cenu aptauju

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” laika posmā no 2012.gada 22.maija līdz 2012.gada 31.maijam (ieskaitot) veic cenu aptauju ”Nobrauktuves tehniskās shēmas un defektu akta izstrāde, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī”.

Atlases kritērijs – Būvprakses sertifikāts

 • Piedāvājumus jāiesniedz pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī, LV-5410, lietvedības sekretāreilīdz 2012.gada 31.maijam.plkst.10:00.
 • Piedāvājumus pretendentiem jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Nobrauktuves tehniskās shēmas un defektu akta izstrāde, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī”.
 • Piedāvājumus var iesniegt personīgi no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:00 darba dienās, kā arī nosūtot pa pastu.

Tālrunis uzziņām: 27797276

 • Informacija par cenu aptaujas rezultatiem: Pasvaldibas SIA „Sadzives pakalpojumu kombinats” pazino, ka „Nobrauktuves tehniskas shemas un defektu akta izstrade, Visku iela 21 K, Daugavpili” cenu aptauja uzvareja SIA „CERVA”.  Ligumu par  „Nobrauktuves tehniskas shemas un defektu akta izstrade, Visku iela 21 K, Daugavpili” janosledz ar Pasvaldibas SIA „Sadzives pakalpojumu kombinats”, reg.Nr.41503002428, Visku iela 21 K, Daugavpili, talr.654-24769.

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” laika posmā no 2012.gada 7.marta līdz 2012.gada 21.martam (ieskaitot) veic cenu aptauju ”Portatīvā datora iegāde” – 1 gab.

Minimālās sistēmas prasības:

 • Procesors Intel Core i5-i7 vai analogs
 • Galvenā atmiņa 4Gb
 • Cietais disks 500Gb
 • Video karte 1Gb, HDMI
 • Displējs 17“ LED
 • Operētājsistēma Windows 7 Professional 64

Iekļauta programmatūra: MS Office vai Microsoft Word Starter 2010.
Opcijas: WebCam, DVD, bezvadu pele, latīņu un krievu tastatūra.

Piedāvājums jāiesniedz pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī, LV-5410, sekretārei līdz 2012.gada 21.marta plkst.14:00.
Piedāvājumu var iesniegt personīgi no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 darba dienās, kā arī nosūtot pa pastu.

Tālrunis uzziņām: 654-24769

Informācija par cenu aptaujas rezultātiem: Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” paziņo, ka „Portatīvā datora iegāde” , cenu aptaujā uzvarēja SIA „PRO LINE D”. Līgumu par portatīvā datora iegādi jānoslēdz ar Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reģ.Nr.41503002428, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī, tālr.654-24769.


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” līdz 2012.gada 03. februārim izsludina iepirkumu ielu apgaismojuma materiālu iegādei.


Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” līdz 2012.gada 03. februārim izsludina iepirkumu deratizācijas un dezinsekcijas līdzekļu iegādei.

Nepieciešamā papildus informācija dotajam iepirkumam tiks sniegta pēc pretendenta pieprasījuma.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu līdz 30.12.2011. Piedāvājums jāiesniedz slegtā aploksnē ar norādi ”Iepirkums: Deratizācijas un dezinsekcijas līdzekļu iegāde”.

Papildinformācija pa tālr. 654-24769, 22001171.


Sludinājums par iepirkumu

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” laika posmā no 2012.gada 20.janvāra līdz 2012.gada 27.janvārim (ieskaitot) veic cenu aptauju pakalpojumiem: „Reklāmas produktu izgatavošana, iedzīvotāju informēšanai, nepieciešamās informācijas izvietošanu masu saziņas līdzekļos”.

 1. Reklāmas produktu izgatavošana, priekšlikumu, rakstu un citu iedzīvotāju informēšanai nepieciešamās informācijas izvietošana masu saziņas informācijas līdzekļos (Reklāmas pakalpojumi).
  • Nepieciešamo licenču (atļauju) esamība minētai darbībai.
  • Reklamas pakalpojumu biežums – 1 reizi mēnesī.
  • Reklāmas apjoms 200 cm2 ( divi simti kvadrātmetru).
 2. Reklāmas pakalpojumu cena (gada laikā, bez PVN) – norādīt.
 3.  Tālr. uzziņām: 654-24769, 26449993.
 • Sludinajums par iepirkumu.doc
 • Informācija par cenu aptaujas rezultātiem: Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” paziņo, ka Reklāmas produktu izgatavošana, priekšlikumu, rakstu un citu iedzīvotāju informēšanai nepieciešamās informācijas izvietošana masu saziņas informācijas līdzekļos (Reklāmas pakalpojumi), cenu aptaujā ieguva SIA „Dinaburg Media Group”. Līgums par reklāmas pakalpojumu sniegšanu jānoslēdz ar Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reģ.Nr.41503002428, Višķu ielā 21 K, Daugavpilī, tālr.654-24769.