• Russian
  • Latviešu

Telpu noma

Piedāvājam ilgtermiņa administratīvo un ražošanas telpu nomu.

Neapdzīvojamās telpas nomas maksa tiks noteikta saskaņā ar LR MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas peronas mantas iznomāšanas noteikumi”. Papildus neapdzīvojamās telpas nomas maksai jāmaksā komunālos maksājumus, zemes nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis netiek aprēķināti, tie ir iekļati nomas maksā.

 

I.Cialkosvka iela 4, Daugavpilī (Ķīmiķu ciemats).

Divstāvu atsevišķi stāvoša ēka ar visām komunikācijām.

IZNOMA: neapdzīvojamās telpas 103,6 m2 platībā ((2.stāvs – 63,5 m2 (telpu grupas 008 daļas), 34,7 m2 (telpu grupas 009 daļas), 5,4m2 (telpu grupas 010 daļas)).

Iznomājamais zemes gabals 1036/1281 domājamās daļas, kadastra apzīmējums 0500 0051 82401.

01

II.Imantas iela 3, Daugavpilī (pilsētas centrs).

Divstāvu atsevišķi stāvoša ēka ar visām komunikācijām.

IZNOMA: neapdzīvojamās telpas 70,6 m2 platībā (1.stāvs – 35,4 m2, 2.stāvs – 20,5 m2, 2.stāvs – 14,7 m2 bez apkures).

Iznomājamais zemes gabals 706/748 domājamās daļas, kadastra apzīmējums 0500 001 4905.

02

III. Višķu iela 21 I, Daugavpilī (Biznesa parka teritorija)

Divstāvu ēka bez apkures.

IZNOMA: neapdzīvojamās telpas 375,6 m2 platībā (54,1 m2, 217,9 m2,  69,8 m2, 33,8 m2).

Iznomājamais zemes gabals 3756/ 5093 domājamās daļas, kadastra apzīmējums 0500 007 1601 032.

04

IV. Stacijas iela 63, Daugavpilī (pilsētas centrs).

Divstāvu ķieģeļu ēka ar visām komunikācijām, atsevišķa centrālapkure un elektroskaitītājs.

IZNOMA:

  • neapdzīvojamās telpas 81,8 m2 platībā (( 1.stāvs (telpu grupas 003 daļa), 23,9 m2 (telpu grupa 004)).

Iznomājamais zemes gabals 1057/32720 domājamās daļas, kadastra apzīmējums 0500 001 4811 001.

  • neapdzīvojamās telpas 672,5 m2 platībā ((2.stāvs – 445,3 m2 (telpu grupas 008 daļa), 158,6 m2 (telpu grupas 009 daļa),  13,7m2 (telpu grupas 010 daļa),  40,1 m2 (telpu grupas 013 daļa), 14,6 m2 (telpu grupas 901 daļa)).

Iznomājamais zemes gabals 6725/32720 domājamās daļas, kadastra apzīmējums 0500 001 4811 001.

V. Višķu iela 21 K, Daugavpilī (Biznesa parka teritorija)

Divstāvu ēka.        

IZNOMA: neapdzīvojamās telpas 404,6 m2 platībā (pagrabs).

Iznomājamais zemes gabals 4046/20274 domājamās daļas, kadastra apzīmējums 0500 007 1601 032.