• Russian
  • Latviešu

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi

Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”  piedāvā fiziskām un juridiskām personām šādus pakalpojumus:

Deratizācija – pasākumu kopums, kurš virzīts grauzēju iznīcināšanai (žurkas, peles, lauku strupastes, kurmji) un īpašuma aizsardzībai no viņu kaitīgas iedarbības;

Dezinsekcija – kukaiņu(skudru, tarakānu, mušu, kožu, blakšu u.c) iznīcināšana, izmantojot mūsdienīgus ķīmiskos līdzekļus, kas nav kaitīgi cilvēku veselībai.