• Russian
 • Latviešu

Pilsētas uzņēmumu lapas

 • Daugavpils pašvaldība
 • A/S “Daugavpils siltumtīkli”
 • SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
 • SIA “Daugavpils ūdens”
 • SIA “Labiekārtošana-D”
 • SIA “Parkings D”
 • A/S “Daugavpils satiksme”
 • SIA “Daugavpils autobusu parks”
 • SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”
 • Komunālās saimniecības pārvalde
 • Sociālais dienests
 • Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde