• Русский
  • латышский

Обеспечение электроэнергией предприятий находящихся на территории Бизнес Парка

Biznesa Parka teritorijas robežā veicam 10 kV un 0.4 kV elektrisko tīklu celtniecību, nodarbojamies ar elektroenerģijas pārdošanu un sadali, apkalpošanā ņemam Biznesa Parka locekļu energoiekārtas un elektriskos tīklus.

Elektroenerģijas sadali Latvijas Republikas teritorijā veic 11 sadales sistēmas operatori no kuriem PSIA „SPK ” nodrošina elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi Biznesa Parka teritorijas robežā, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Licenci Nr. E13014/1 “Energoapgādē – elektroenerģijas sadalei”.

Apstiprināti diferencēti elektroenerģijas sadales tarifi.

Saskaņā ar MK 21.01.2014 noteikumiem Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” PSIA „SPK” reģistrēta elektroenerģijas tirgotāju reģistrā Latvijas republikas teritorijā ar Nr.ET0031, kā elektroenerģijas tirdzniecību komersants. PSIA „SPK” kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 6000 megavatstundu gadā.

Uz 2015.gada 1.martu Lietotāju skaits, kas saņem elektroenerģiju no PSIA „SPK” sastāda 23 ražošanas uzņēmumi.

No 2012.gada 1.novembra PSIA „SPK” iepērk elektroenerģiju izvēloties, kādu Aktīvu elektroenerģijas tirgotāju (Ziemeļvalstu enerģijas birža — Nord Pool Spot dalībniekiem).

PSIA „SPK” konkursa kārtībā iepērk elektroenerģijas tirgotāju. Līdz 2015.gada 31.maijam mūsu uzņēmums iepērk elektroenerģiju no SIA «INTER RAO Latvia».