• Русский
  • латышский

Informācija par kapitālsabiedrību

  1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids
  1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžeta
  2. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
  3. Kapitālsabiedrības ziedošanas stratēģija un kārtība
  4. Informācija par īpašuma struktūru
  5. Informācija par organizatorisko struktūru
  6. Statūti
  7. Atalgojuma Politika