• Русский
  • латышский

Реквизиты предприятия

Sadzīves pakalpojumu kombināts

Daugavpils pašvaldības SIA

  • Višķu  iela 21 k, Daugavpils,  LV-5410
  • LV41503002428,

AS „Luminor DNB”

  • norēķinu konts LV53 RIKO 0002 0132 2047 4

AS „SWEDBANK”

  • norēķinu konts LV17 HABA 0551 0337 0100 3

AS “Citadele”

  • norēķinu konts LV87 PARX 0009 3705 2512 3

A/S “SEB banka”

  • norēķinu konts LV13 UNLA 0050 0021 1725 4, kods UNLALV2X

e-pasts info@sadzive.lv
e-pasts spkpsia@gmail.com